Zdravstvo

Ambulanta

Dom zdravlja Makarska – Ambulanta Sućuraj
Tel: +385 (0)21 773-210

Veterinarska ambulanta Pharos

Put Rudine bb
21460 Stari Grad
Tel: + 385 (0)21 765 388 + 385 (0)21 718 897