Službe 112

Ambulanta

Dom zdravlja Makarska – Ambulanta Sućuraj
Tel: +385 (0)21 773-210

Policijska postaja u Hvaru

Dolac bb
21450 Hvar
Tel + 385 (0)21 741 100