Grad Hvar – muzeji, zbirke i galerije

Muzej hvarske baštine osnovan kao Historijski arhiv Komune hvarske 1950.godine. Od 1965. g. registriran kao Centar za zaštitu kulturne baštine otoka Hvara, nadležan za cijeli otok Hvar u smislu čuvanja, obrade i prezentacije otočke baštine. Centar je osnovao nekoliko muzejskih zbirki na otoku: Arheološku i lapidarnu zbirku Dr. Grga Novak, Galeriju suvremene umjetnosti «Arsenal» na prvom katu uz kazalište u Hvaru. Pomorsku, Etnografsku i Galeriju Plančić u Starom Gradu, Vinogradarsku zbirku i zbirku NOB-a u Pitvama, te Ribarski muzej u Vrboskoj.

Centar je danas Muzej hvarske baštine u čijem sastavu u Hvaru djeluju:

• Arheološka zbirka «Dr. Grga Novak» u samostanu sv. Marka ( zatvoreno zbog provođenja istražnih radova za sanaciju objekta )
• Povijesno kazalište na prvom katu Arsenala ( zatvoreno zbog izvođenja radove sanacije i restauracije objekta )
• Galerija Arsenal na prvom katu Arsenala ( zatvoreno )
• Salon Lucić u ljetnikovcu Hanibala Luciaća iz 16.st.
• Prirodoslovna zbirka Dr. Grgur Bučić u ljetnikovcu H. Lucića
• Hidroarheološka zbirka na Fortici – gradskoj tvrđavi.

Sjedište ustanove je u ljetnikovcu Hanibala Lucića u ulici Hanibala Lucića 8 u Hvaru.
Telefon. 021 741 009, fax 021 718 144
E-mail: muzej-hvar@st.t-com.hr

Biskupski muzej u zgradi Biskupije na Pjaci uz katedralu. Crkvena zbirka slika, skulptura, crkvenog ruha, liturgijskih predmeta i oprema, čipki i dokumenata.
Telefon: 021 741 152

Zbirka umjetnina «Hanibal Lucić» u benediktinskom samostanu. Crkvena zbirka slika, ikona, liturgijskih predmeta i opreme, te jedinstvenih čipki od agavinih niti.
Telefon: 021 741 052

Zbirka umjetnina franjevačkog samostana – crkvena zbirka koja sadrži: slike starih majstora, skulpture, liturgijske predmete i opremu, crkveno ruho, numizmatičku zbirku, raritetne knjige i rukopise, te vrijednu biblioteku. U Franjevačkom samostanu nalazi se najpoznatija slika fonda starih majstora na otoku: «Posljednja večera» od Matea Ponzonia Pončuna iz ranog 17.st. U samostanskom vrtu je jedinstveni stoljetni čempres.
Telefon: 021 741 193

Hidroarheološka zbirka «Juraj Toto Meneghello» - privatna zbirka na Palmižani vlasništvo Dagmar Meneghello.

Galerija «Škorpion» - slike i skulpture suvremenih umjetnika na Palmižani, vlasništvo Dagmar Meneghello.

Prodajna galerija suvremenog hvarskog slikara « Šoša» Tel: 021 742 120 e-mail: sosa.sonja@gmail.com

Prodajna galerija «Aloha» - vlasnik Vislav Zaninović

Prodajna galerija «Orada» – vlasnik Glavurdić

Stari Grad

Muzej grada Starog Grada u kući Bijankini ima u sastavu:

Pomorsku zbirku

Zbirku slika «Juraj Plančić»

Arheološku zbirku

Zbirka umjetnina dominikanskog samostana – crkvena zbirka slika, skulptura, liturgijskih predmeta i opreme, numizmatike, fosila i arheoloških predmeta.

Etnografska zbirka u renesansnom dvorcu Petra Hektorovića – Tvrdalj

Zbirka umjetnica župske crkve sv. Stjepana – slike, skulpture, liturgijski predmeti i oprema

Galerija Politeo u dvorcu Tvrdalj, vlasnik Toni Politeo

Galerija «Jerolim» u crkvici sv. Jerolima

Galerija «Moira» u Sridnjoj koli

Jelsa

Zbirka umjetnina župske crkve sv. Fabijana i Sebastijana – crkvena zbirka slika skulptura, crkvenog ruha, te liturgijskih predmeta i opreme

Lapidarij u dvorištu župne crkve – zbirka antičkih i srednjovjekovnih kamenih spomenika

Vrboska

Zbirka umjetnina vrbovačke župe - crkvena zbirka slika starih majstora, liturgijskih predmeta i opreme

Ribarski muzej – jedinstveni muzej ribarskog alata i opreme