Gradske ustanove

JELSA PLUS D.O.O. (parkirališta)

21465 Jelsa
Tel: ++385 21 761 819
Fax:++385 21 761 819
Direktor: ++385 21 761 830

KOMUNALNO JELSA D.O.O.

21465 Jelsa
Tel: ++385 21 761 227

KOMUNALNO VRBOSKA D.O.O.

21463 Vrboska
Tel: ++385 21 774 187

MARINA JELSA D.O.O. - (upravljanje lukama i pružanje usluga u nautičkom turizmu)

Riva bb
21465 Jelsa

VODOVOD

HVARSKI VODOVOD d.o.o.
Radičina bb
21465 Jelsa
Tel: ++385(0)21 778 260
Web: www.hvarskivodovod.hr
e-mail: info@hvarskivodovod.hr