Grad i gradske službe

NAČELNIK OPĆINE JELSA

Ivo Milatić (HNS)
mobitel: +385(0) 91 222 96 90
fax: +385(0) 21 761-549
e-mail: nacelnik@jelsa.hr


ZAMJENIK NAČELNIKA

Jakša Marić (HDZ)
telefon: 021/761-845
fax: 021/761-846
e-mail: zamjenik_nacelnika@jelsa.hr


VIJEĆNICI OPĆINE JELSA

1. Ivan Grgičević - PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA ( NEZAVISNI )
e-mail: predsjednik.vijeca@jelsa.hr
2. Braco Caratan - PODPREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA ( SDP )
3. Mario Vranković - PODPREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA ( NEZAVISNI )
4. Tonči Antičević ( HDZ )
5. Antun Buratović ( HNS )
6. Jakša Damjanić ( SDP )
7. Stjepan Franetović ( HDZ )
8. Jure Gurdulić ( NEZAVISNI )
9. Tonči Kuzmičić ( NEZAVISNI )
10. Ita Matijašević ( HNS )
11. Fabijan Peronja ( HDZ )
12. Petar Radić (HSLS )
13. Nikica Šišejković ( HDZ )
14. Sebastijan Tomić ( NEZAVISNI )
15. Tonči Visković (SDP)

OPĆINA JELSA
Riva b.b.
21465 Jelsa
Tel: ++385 21 761 400
Tel: ++385 21 761 792
Fax: ++385 21 761 549

KOMUNALNO REDARSTVO
Tel: ++385 21 761 566
Tel: ++385 91 1761 566

VIJEĆA MJESNIH ODBORA OPĆINE JELSA
Vijeće mjesnog odbora Gdinj vmo.gdinj@jelsa.hr
Vijeće mjesnog odbora Jelsa vmo.jelsa@jelsa.hr
Vijeće mjesnog odbora Pitve vmo.pitve@jelsa.hr
Vijeće mjesnog odbora Poljica vmo.poljica@jelsa.hr
Vijeće mjesnog odbora Svirče vmo.svirce@jelsa.hr
Vijeće mjesnog odbora Vrboska vmo.vrboska@jelsa.hr
Vijeće mjesnog odbora Vrisnik vmo.vrisnik@jelsa.hr
Vijeće mjesnog odbora Zastražišće vmo.zastrazisce@jelsa.hr
Vijeće mjesnog odbora Zavala vmo.zavala@jelsa.hr

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Ivo Milatić
NAČELNIK OPĆINE JELSA
telefon: ++385(0)21 761 400
fax: ++385(0)21 761 549
mobitel:++385(0)91222 96 90
e-mail: nacelnik@jelsa.hr

Jakša Marić
ZAMJENIK NAČELNIK OPĆINE JELSA
telefon: ++385(0)21 761 845
fax:++385(0)761 846
e-mail: zamjenik_nacelnika@jelsa.hr

Nene Mišković
v.d.PROČELNIKA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
telefon: ++385(0)21 761 002
fax: ++385(0)761 549
e-mail: nene.miskovic@jelsa.hr

Jakša Marić
ZAMJENIK NAČELNIK OPĆINE JELSA
telefon: ++385(0)21 761 845
fax:++385(0)761 846
e-mail: zamjenik_nacelnika@jelsa.hr

Mirjam Šurjak
SAVJETNIK - TAJNIK OPĆINE JELSA
telefon: ++385(0)21 717 373
fax: ++385(0)761 549
e-mail: mirjam.surjak@jelsa.hr

Tončika Božiković
REFERENT ZA UREDSKO POSLOVANJE
telefon: ++385(0)21 761 792
fax: ++385(0)761 549
e-mail: toncika.bozikovic@jelsa.hr

Ana Matijašević
VIŠI REFERENT - ZA POSLOVE JAVNE NABAVE I PRISTUP INFORMACIJAMA
telefon: ++385(0)21 761 400
fax: ++385(0)761 549
e-mail: ana.matijasevic@jelsa.hr

Dolores Stipišić, dipl.iur.
VIŠI REFERENT - ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I GOSPODARSTVO
telefon: ++385(0)21 761 805
fax: ++385(0)761 548
e-mail: dolores.stipisic@jelsa.hr

Ivan Pejović
REFERENT - KOMUNALNI REDAR - VODITELJ SLUŽBE
telefon: ++385(0)21 761 566
fax: ++385(0)21 761 566
e-mail: ivan.pejovic@jelsa.hr

Ivica Milevčić
REFERENT - KOMUNALNI REDAR
telefon: ++385(0)21 761 373
fax: ++385(0)21 761 566
e-mail: ivica.milevcic@jelsa.hr

Nene Mišković
VIŠI REFERENT - VODITELJ SLUŽBE ZA PRORAČUN I FINANCIJE
telefon: ++385(0)21 761 002
fax: ++385(0)761 549
e-mail: nene.miskovic@jelsa.hr

Ružica Sarjanović
VIŠI REFERENT ZA OPĆINSKE POREZE I NAKNADE
telefon: ++385(0)21 761 789
fax: ++385(0)761 708
e-mail: ruzica.sarjanovic@jelsa.hr

Roberta Matas
REFERENT ZA OPĆINSKE POREZE I NAKNADE
telefon: ++385(0)21 718 919
fax: ++385(0)761 548
e-mail: roberta.matas@jelsa.hr

Ana Milatić, iur.
VIŠI REFERENT ZA NAPLATU OPĆINSKIH PRIHODA
telefon: ++385(0)21 761 548
fax: ++385(0)761 548
e-mail: ana.milatic@jelsa.hr