Gradske tvrtke

Komunalno Hvar d.o.o.

Adresa: 21450 Hvar
Telefon: 021 / 741116
Tel/Fax: 021 / 742575
OIB: 85724396887
Matični broj: 3027481
E-mail: komunalno-hvar@st.t-com.hr

Nautički centar Hvar

Fabrika b.b.
21 450 HVAR
Tel./Fax: +385( 0)21/717 630
OIB: 40905228275
Web: www.nautica-hvar.hr
E-mail: nautica-hvar@net.hr

Fontik d.o.o.

Dolac bb
21450 Hvar
Telefon: 021 / 717130
Fax: 021 / 717131
OIB: 17236693942
Matični broj: 1488813
E-mail: fontik@st.htnet.hr

Centar Sedam d.o.o. (Free For Radio)

Dolac bb
21450 Hvar
Telefon: 021 / 717 222
Fax: 021 / 741 128
OIB: 76276767504
Web: www.ffr.hr
E-mail: redakcija@ffr.hr